İdari Birimler
09 Haziran 2023

İnsan Kaynakları Birimi
Mali Analiz Raporlama ve Eğitim Birimi
Ön Mali Kontrol Birimi
Veri Giriş Hizmetleri Birimi
Gelir Tahakkuk Birimi 
Teknik Destek ve Mühendislik Hizmetleri Birimi
Klinik Mühendislik Birimi
Adli Kalem 
Evrak Kayıt 
Kurum Arşivi
Vezne
İdari Memurlar Birimi
Muayene Kabul ve Kontrol Komisyonları Birimi
Çevre ve Atık Yönetimi Birimi
Mutemetlik Birimi
Temizlik, Klinik Destek ve Çamaşırhane 
Tesis Güvenliği ve Hastane Afet Planlaması 
Güvenlik Hizmetleri Birimi
Hastane Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi
Yemekhane Hizmetleri 
Ayniyat Dayanıklı Taşınır Depo
Ayniyat Tüketim Depo
Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo
Biyomedikal  Tüketim Depo
İlaç Depo
Laboratuvar Depo
Ayniyat Malzemeleri Depo 
Satın Alma Birimi
İstatistik Birimi
Gider Tahakkuk Birimi
Tasarruf ve Gelir Artırıcı  Programlar Birimi (TGAP)
Şoförlük Hizmetleri ve Hastane Araçları Birimi