Değerlerimiz
09 Haziran 2023


Bireysel Değerlerimiz;

Bireysel Kalite
Başkaları istediği için değil, görev ve sorumluluklarımızın bilinci içinde davranış ve çalışma göstermek

Uzmanlık
İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek bunu uygulamaya geçirmek

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim
Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişime önem vermek.

Ekip Ruhu

Ekip ruhuna önem vermek. Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak. Ortak akıla katkı sağlamak.

Güvenilirlik
İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı hizmet vermek

Sorumluluk ve Duyarlılık

Görevlerini ve sorumluluklarını bilen, yerine getiren, çalışma arkadaşlarına, hasta, hasta yakını ve olaylara karşı sorumlu ve duyarlı bireyler olarak hizmet vermek

Yenilikçilik

Yeni yöntemler geliştirmek, fırsatlar kollamak, problemleri çözmek ve mükemmeli yakalamak için kurumuna her günü bir başka bakışla gelerek yenilikçi bir ruha sahip olmak


Kurumsal Değerlerimiz;

Planlama
Ülkemiz ve bölgemize özgü ihtiyaç ve koşulları belirleyerek plan dahilinde yürüterek nitelikli ve etkili sağlık hizmeti sunmaktır.

Toplumsal Sorumluluk

Hastanemiz hasta, hasta yakını ve toplumu ve çalışanları sağlıklı yaşama konusunda bilinçlendirmek ve fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruh sağlığı yönünden güçlü bireyler oluşturarak, sağlıklı toplum oluşmasına katkıda bulunmak, sağlığın gülen yüzü olmak

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyetine önem vermek. Her birimde çalışanın gözüyle empati yapmak.

Müşteri Odaklılık

Hasta odaklı, kaliteli, güvenli ve literatürlere uyumlu sağlık hizmet vermek ve hasta haklarını her zaman korumak.

Etkin İletişim

Tüm paydaşlarla, çalışanlarımız hasta ve hasta yakınları ile güvenilir, etkili iletişim kurmak ve uygulamak.

Kaynak Yönetimi ve Verimlilik

Doğru hizmeti, doğru zamanda en az maliyetle gerçekleştirerek kurumda mali disiplin ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Kalite ve Mükemmeli Hedeflemek
Toplam Kalite kültürünün ve uygulanmasının tüm hastane de yapısal ve düzenli biçimde iyileşme ve gelişmesini sağlamak

Öncülük ve Liderlik

Türkiye'de sağlığın iyileşmesi ve gelişmesinde liderlik yapmak. Bireyde özümsenmesini sağlamak karşılaştırılabilir sağlık hizmeti sunumunda öncü olmak.