Amaç ve Hedeflerimiz
09 Haziran 2023

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

1. GÜVENİLİR VE KOLAY ULAŞILABİLİR SAĞLIK HİZMETİ SUNARAK,BULUNDUĞUMUZ BÖLGEDE TERCİH EDİLEN HASTANE OLABİLMEK.

* Sunduğumuz sağlık hizmetine ihtiyacı olan herkesin kolaylıkla ulaşımını sağlamak.

* Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

* Hasta güvenliğini tehdit eden olayları tespit etmek ve gerekli tedbirler almak.

 

2. HİZMET SUNUMUNDA SÜREKLİ İYİLEŞMEYİ HEDEFLEYEN BİR HASTANE OLMAK.

 

* Teknolojik değişiklikleri ve sağlık sektöründeki değişiklikleri kalite ile birleştirerek en uygun maliyette hizmet sunmak.

* Hasta / hasta yakını memnuniyetini,hakları ve güvenliği konusunda sağlıklı hizmetler sunmak.

* Verdiğimiz hizmeti zamanında,sistemli,planlı bir şekilde yürütmek.

* Kalite Yönetim Standartlarından taviz vermeden,sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

*Hasta mahremiyetine önem veren ve sağlayan bir hastane olmak.

* Gerek nitelik gerekse nicelik olarak sürekli gelişim ve ölçüme dayalı hizmet sunmak.

* Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırmak.

 

3. SAĞLIK HİZMETİNİN VERİMLİLİĞİNİ ve KALİTESİNİ ARTTIRMAK.

 

* Hasta memnuniyetini arttırmak.

* Hastanemizde kalite kültürünü oluşturmak,geliştirmek ve sunmak.

* Kaynakların etkin,verimli,ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

4. SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI ORTAMI OLUŞTURMAK.

 

* Çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

* Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak.

* Çalışanların sağlık taramalarının etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak.

 

5. SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİRKEN YASALAR ve ETİK İLKELER DOĞRULTUSUNDA UYGUN HİZMET VERMEK.

 

* Kurumsal mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

 

6. TESİS GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK.

 

* Hastane alt yapısına önem vererek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

 

7. ÇALIŞANLARIMIZIN NİTELİKLERİNİ YÜKSELTEREK HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK.

 

* Hizmet içi eğitimler vermek,sertifika programlarına katılımlarını sağlamak ve uygun bölümlerde çalıştırmak.

 

8. ÇEVRE SAĞLIĞINI ÖNEMSEYEREK HAREKET EDEN, ÇEVREYE DUYARLI HASTANE OLMAK.

 

* Atıkları kaynağında ayrıştırmak, uygun ve yeterli biriktirme alanları oluşturmak.