Hekim Çalışma Cetveli, Hekimlerimizin aylık olarak çalışma programlarını görebilirsiniz
09 Haziran 2023

Kronik Yara Bakım Polikliniği
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
Beyin Cerrahi  PolikliniğiMAYIS
HAZİRANTEMMUZ 
Cildiye PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Çocuk Cerrahi  PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ 
Çocuk Hastalıkları PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Dahiliye PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Diyetisyen PolikliniğiMAYISHAZİRAN TEMMUZ
Enfeksiyon Hastalıkları PolikliniğiMAYIS
HAZİRANTEMMUZ 
Fizik Tedavi PolikliniğiMAYIS
HAZİRANTEMMUZ 
Genel Cerrahi PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Göğüs Cerrahi PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ 
Göğüs Hastalıkları PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ
Göz PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ
Kadın Doğum PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Kalp Damar Cerrahi PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ
Kardiyoloji PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ 
Kulak Burun Boğaz PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ 
Nöroloji PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ 
Ortopedi PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ 
Psikiyatri PolikliniğiMAYISHAZİRANTEMMUZ
Radyoloji UzmanıMAYISHAZİRANTEMMUZ 
Üroloji PolikliniğiMAYIS HAZİRANTEMMUZ